دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
 
برنامه درسي كارشناسي ورودي هاي92 و مابعد
 
 
 
فهرست دروس كارشناسي 

جدول دروس مهندسي برق

 

گروه مهندسي برق-الكترونيك

 

دروس مشترك براي كليه گرايشهاي مهندسي برق


 

دروس تخصصي مهندسي برق - الكترونيك


 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسي برق-قدرت

 

گروه مهندسي برق-مخابرات

دروس تخصصي مهندسي برق -قدرت

 

دروس تخصصي مهندسي برق -مخابرات

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسي برق-كنترل

 

جدول دروس عمومي 

دروس تخصصي مهندسي برق -كنترل

 

دروس عمومي
مشترك براي كليه گرايشهاي مهندسي برق

برنامه دروس با توجه به نوع درس

  

 

 

 

  
1394/11/06 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد