دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
 
فرمهاي مورد نياز
 
فرمهاي مورد نياز
   
فرم حذف اضطراري (درخواست از طريق سايت گلستان)
 
دروس مصوب دوره آموزشي-دكتري
 
فرم اعلام آمادگي دانشجو براي دفاع از رساله

فرم درخواست تكميل پرونده آموزشي فارغ التحصيلي دكتري
 
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله
 
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از رساله
تقاضاي شركت در امتحان جامع
 
 
تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاد رساله
 (نكته هاي مهم در تدوين پيشنهاد رساله دكتري)
درخواست برگزاري سمينار دكتري
درخواست برگزاري سمينار دكتري-مختص ورودي 93 و مابعد
صورتجلسه ارائه سمينار دكتري
صورتجلسه ارائه سمينار دكتري-مختص ورودي 93 و مابعد
هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع  از رساله
هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد رساله

مراحل ارائه و تاييد برگزاري سمينار دانشجويان دكتري-مختص ورودي 93 و مابعد
گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما

مراحل ارائه و تاييد برگزاري سمينار دانشجويان دكتري

شيوه تدوين پايان نامه

 
 
1396/02/31 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد