دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
 
فرمهاي مورد نياز
 
 
فرمهاي مورد نياز
 
كارت دانشجويي المثني
  مهمان ترمي كارشناسي ارشد
 
درخواست تكميل مدارك پرونده اموزشي فارغ التحصيلي
 

فرم حذف اضطراري (درخواست از طريق سايت گلستان)
 
پيشنهاد عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
 
نكات مهم در تكميل فرم پيشنهاد عنوان پايان نامه
 
شيوه نامه حمايت از پروژه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد عملي و تجربي
 
فرم تعيين استاد راهنماي سمينار و پروژه كارشناسي ارشد
 
فرمت فرم ارائه پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
شيوه تدوين پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
 
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاعيه ارشد
اظهارنامه دانشجو
 
تاييديه موضوع سمينار كارشناسي ارشد
تاييديه هيات داوران پروژه هاي كارشناسي ارشد
 
فرم مالكيت معنوي پايان نامه
 
درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان-ارشد
درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان-درون دانشگاهي
درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده
درخواست مرخصي با احتساب در سنوات تحصيلي
گزارش پيشرفت پايان نامه كارشناسي ارشد
 
مراحل رسيدگي به كميسيون موارد خاص
مراحل دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد-مختص ورودي 93 و مابعد
 
فرم هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

 
 
1396/02/30 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد