دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
 
فرمهاي مورد نياز
فرم ميهمان تكدرس و تابستان كارشناسي
تقاضاي امتحان تكدرس

فرم حذف اضطراري (درخواست از طريق سايت گلستان)
تسويه حساب
معرفي مهمان ترمي به ساير دانشگاهها
درخواست تغيير رشته داخلي
درخواست انتقال توام با تغيير رشته
درخواست ترك تحصيل موقت (مرخصي تحصيلي با احتساب)
فرمهاي مورد نياز اخذ كارآموزي
تاييديه هيات داوران
طرح روي جلد انگليسي
طرح روي جلد
فرم آمادگي براي دفاع كارشناسي
فرم پيشنهادعنوان پروژه كارشناسي
شيوه تدوين پايان نامه
1395/12/14 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد