دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
 
برنامه درسي كارشناسي ورودي هاي 91 و ماقبل
 
 
 
فهرست دروس كارشناسي 

گروه مهندسي برق

 

گروه مهندسي برق-الكترونيك

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول

   

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي

 

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسي برق-قدرت

 

گروه مهندسي برق-مخابرات

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسي برق-كنترل

 

عمومي (گروه معارف)

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول


برنامه دروس با توجه به نوع درس

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي

 برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 
1394/06/15 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد