دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ پنج شنبه ۷ ارديبهشت
 
برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري مجيد حسينا
عنوان 
رساله
:

 
مجيد حسينا
1395/12/14 تاریخ
نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد